Henk Lagerweij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen is Henk Lagerweij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn jarenlange pionierswerk in de windenergie.

Hij ontving de onderscheiding uit handen van de Barneveldse burgemeester Asje van Dijk. Henk Lagerweij stond aan de basis van de windindustrie in Nederland. Zijn passie was en is om ‘de wind te vangen en om te zetten in nuttige energie’. Als een van de eersten in de wereld ontwikkelde en bouwde hij een windturbine die stroom kon leveren aan het elektriciteitsnet. In de jaren 70 waren dat nog kleine turbines die ternauwernood voor 1 huishouden stroom opwekten, tegenwoordig levert één windmolen aan wel 15.000 huishoudens stroom.

Zijn filosofie is ‘wat er niet in zit, kan niet kapotgaan’. Dit vertaalde zich in “direct drive”-windturbines zonder tandwielkasten en een minimaal aantal bewegende onderdelen. In totaal zijn meer dan 1.200 Lagerwey-windturbines gebouwd; deze draaien nog steeds in landen als Nederland, Japan, India en Canada.

Met een klein team heeft Henk Lagerweij de afgelopen 10 jaar een aantal innovaties op zijn naam geschreven. Eerst ontwierp hij een modulaire stalen toren waardoor masten van windturbines recyclebaar en goedkoper werden. Zijn volgende innovatie was de ‘klimmende kraan’, die de opbouw en recycling van windmolens goedkoper en eenvoudiger maakt.

De recentelijk aangegane samenwerking van het bedrijf Lagerwey met het Duitse Enercon maakt het mogelijk dat deze Hollandse innovaties nu op wereldschaal ingezet gaan worden.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!