Studentenhuisvester SSH kiest voor windenergie

SSH, een studentenhuisvester van Utrecht, heeft de campagne SSH Duurzaam gelanceerd. Het beleid waarmee de SSH streeft naar een CO2-neutrale organisatie in 2050. Het programma bestaat uit investeringen in de verduurzaming van woningen en maatregelen om het voor bewoners gemakkelijker te maken om zelf duurzame keuzes te maken. Als onderdeel van de campagne maken naast de woongebouwen ook de SSH-kantoren gebruik van 100 procent Nederlandse windenergie.

De komende jaren verduurzaamt de SSH haar panden verder. De ingrepen reiken van het installeren van led-verlichting tot uitgebreide renovatie van (monumentale) panden. De doelstelling is dat de kantoren de komende 3 jaar 15 procent minder energie gaan gebruiken dan in de afgelopen 3 jaar.

(foto: Nuon)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!