Enschede vertaalt enquêteresultaten naar beleid: zoekgebied windmolens aangewezen

De gemeente Enschede voerde recent samen met lokale media een enquête onder de bevolking uit. De resultaten van het onderzoek ‘Enschede Wekt Op’ wordt binnenkort vertaald naar beleid.

De informatie die de afgelopen maanden is verzameld, is namelijk vertaald in een voorstel aan de gemeenteraad dat uitgaat van de volgende uitgangspunten voor windenergie:

  • Het concentratiegebied voor windenergie bestaat uit de werklocaties de Grote Plooy, de Marssteden (met inbegrip van een strook grond aan de noordzijde van de Windmolenweg), de Josink Es, het Transportcentrum, het Havengebied, het Euregiobedrijventerrein en een zone langs de RW35;
  • Het vrijwaringsgebied voor zonnepanelen en windturbines bestaat uit de Natura 2000-gebieden ‘Aamsveen’ en ‘Lonnekermeer’; Voor het overige geldt dat energieprojecten slechts worden gefaciliteerd, wanneer zij op voldoende draagvlak kunnen rekenen.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!