Kamp organiseert tender voor eerste subsidieloos Nederlandse windpark

De ontwikkelingen op het terrein van windenergie op zee gaan dusdanig snel dat de Rijksoverheid rekening houdt met het scenario dat een aanvrager een windpark kan realiseren zonder subsidie. Om in te spelen op deze ontwikkelingen wordt partijen door minister Kamp de mogelijkheid geboden een  subsidieloze bieding uit te brengen voor de kavels I en II van het windpark Hollandse Kust Zuid die dit najaar wordt opengesteld. Als daar niets uitkomt zal zo snel mogelijk daarna de procedure met subsidie worden gestart.

Minister Kamp: ‘De ontwikkelingen rond wind op zee volgen elkaar in hoog tempo op. 3 jaar geleden was de verwachting dat voor de 5 windparken voor de Zeeuwse en Hollandse kust maximaal 18 miljard euro aan subsidie nodig zou zijn. Dat was inclusief 4 miljard voor het net op zee, nodig om de stroom aan land te krijgen. Inmiddels zijn de kosten echter al meer dan gehalveerd en is de verwachting dat zij nog verder zullen dalen. Ik ga bedrijven nu de gelegenheid geven op de tender voor het volgende windpark – dat voor de Zuid-Hollandse kust – in te schrijven zonder subsidie.’

Tot 2023 wordt in Nederland hard gewerkt aan de aanleg van 5 windparken. Elk windpark heeft een capaciteit van 700 megawatt, dat is per park voldoende om 1 miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien. In de Energieagenda die het kabinet eind vorig jaar heeft gepresenteerd zijn nog eens 7 windparken op zee voorzien met ieder een vermogen van 1000 megawatt. Op basis van de meest recente tender voor de kavels 3 en 4 van het windpark Borssele was de verwachting dat over 7,5 jaar geen subsidie meer  nodig zou zijn voor windparken op zee. Ondanks het feit dat de ontwikkelingen in Duitsland niet helemaal te vergelijken met die in Nederland, (red. de Duitse windparken komen 2 tot 3 jaar later in productie wat de winnaar de mogelijkheid geeft om nog meer van de technische vooruitgang te profiteren en  op de Duitse locaties is sprake van hogere windsnelheden), dient de mogelijkheid van een Nederlands windpark op zee zich waarschijnlijk al eerder aan.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!