Limburgse gemeenten tekenen samenwerkingsovereenkomst windenergie

De gemeenten Leudal, Peel en Maas, Nederweert en Weert hebben samen met de Provincie Limburg een samenwerkingsovereenkomst getekend om de ontwikkeling van windenergie in hun gebied mogelijk te maken.

De gemeenten spreken in deze overeenkomst hun intentie uit om samen invulling te geven aan de opgave om een energievoorziening te creëren waarmee minder broeikasgassen worden uitgestoten. Een opgave die wordt opgepakt door overheden en maatschappelijke organisaties in heel Nederland, voortkomend uit het Nationaal Energieakkoord.

De 4 gemeenten en de Provincie Limburg werken samen om windenergie te stimuleren en faciliteren. Hiervoor hebben de partijen verdere afspraken gemaakt. De gemeenten stimuleren de ontwikkeling van ten minste één windenergieproject per gemeente. Dit moet leiden tot in totaal ongeveer 16 windturbines met een gezamenlijk vermogen van 48 megawattpiek. Voorwaarde in deze ontwikkeling is dat de opbrengsten zoveel mogelijk naar de lokale omgeving gaan en burgercoöperaties worden aangemoedigd. Bij de ontwikkeling werken de gemeenten samen, wordt kennis uitgewisseld en ondersteunt de provincie. Met de provincie is afgesproken dat in de  deelnemende gemeenten geen inpassingsplan wordt toepast.

Bij de gemeenten zijn reeds verschillende initiatieven ingediend. Het doel is om in 2020 de eerste windmolens te realiseren. Bij  voorkeur in coöperatief verband.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!