NLVOW dient klacht in bij Nationale ombudsman over factcheck windenergie

UTRECHT – De Nederlandse Vereniging voor Omwonenden Windturbines (NLVOW) heeft een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman over een factcheck over windenergie die vanuit de SER werd gepubliceerd.

Windenergie,
©: Flickr/Stefan Gara

Het draait specifiek om de stelling: ‘Omwonenden hebben vooral overlast en weinig profijt van windmolens’.

De conclusie was dat de voordelen van windmolens vooral nationaal van aard zijn, maar dat nadelen vooral lokaal worden ervaren.

De gedragscode voor wind op land moet deze nadelen beperken door bijvoorbeeld omwonenden te betrekken en te laten participeren.

De NLVOW noemt de factcheck onjuist, onvolledig en tendentieus, zonder specifiek in te gaan op de stellingen.

‘Onbehoorlijk’

De lobbyclub voor tegenstanders van windmolens zegt eerder nog bezwaren en bedenkingen te hebben ingediend bij de SER zelf, maar door de “inhoudsloze reacties” zich genoodzaakt ziet om de ombudsman in te schakelen.

Lees ook: NWEA: Beschuldiging NLVOW ernstig en ongenuanceerd

“De klacht komt er op neer dat het in hoge mate onbehoorlijk is van een overheidsorgaan, of een voor de overheid optredende instantie, onjuiste, onvolledige en/of tendentieuze informatie te verspreiden”, aldus de NLVOW.

VN-commissie

De organisatie plaatst de klacht in een achtergrond van meer wantrouwen naar de overheid. Zo heeft de NLVOW ook een klacht ingediend bij de Commissie van Toezicht van het Verdrag van Aarhus om het windmolenbeleid van de overheid.

Volgens de actiegroep is de informatie van de overheid over windmolens vaak eenzijdig, soms onjuist “en in enkele gevallen gewoon misleidend”.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!