Standpunten windenergie van grootste provincale partijen na verkiezingen

Friesland: Geen grote verschuivingen in het politieke landschap in Friesland en de partijen voor windenergie blijven dan ook in de meerderheid.

Anti-wind partij VVD is iets gestegen ten koste van de grootste partijen CDA en PvdA in Friesland. De grootste partijen CDA en PvdA zijn op voorwaarden voor het plaatsen van windenergie. Zo hameren beide partijen op onder andere draagvlak en participatie. Ook de SP, die aan stemmen heeft gewonnen, zegt voor windenergie te zijn. De FNP, coalitiepartij in het vorige provinciebestuur, is specifiek tegen windmolens op land.

 • CDA (20,7 procent): Voor windenergie
 • PvdA (17,6 procent): Voor windenergie
 • VVD: (10,9 procent): Tegen windenergie
 • SP: (10,9 procent): Voor windenergie
 • FNP (9,4 procent): Geen wind op land.

Groningen: In Groningen is de SP de grootste partij geworden, nadat de partij in 2011 de PvdA en de VVD nog voor moest laten gaan.

De SP zegt voor windenergie te zijn als onderdeel om meer hernieuwbaar op te wekken. De partij wil wel dat windparken op land minstens 2 kilometer van de bebouwing afstaan en de SP benadrukt ook het belang van draagvlak en participatie.

Vooral de PvdA heeft een klap gekregen in Groningen en in mindere mate ook de VVD, beide coalitiepartijen in het vorige bestuur. De PvdA zegt voor windenergie te zijn in de huidige gebieden. Lijsttrekker William Moorlag kreeg als gedeputeerde forse kritiek van de actiegroepen tegen wind in de provincie.

CDA heeft in het verkiezingsprogramma vreemd niks over windenergie opgenomen, maar heeft eerder wel gesteld dat gemeenten moeten bepalen waar windmolens komen.

 • SP (16,1 procent): Voor windenergie
 • PvdA (12,2 procent): Voor windenergie
 • CDA (11,2 procent): Geen duidelijk standpunt
 • D66 (9,5 procent): Voor windenergie
 • VVD (9,2 procent): Wil doelstelling van 750 MW halen.

Drenthe: In Drenthe worden VVD en PvdA afgestraft, maar blijven ze de grootste partijen. Windenergie in Drenthe is omstreden. Het grootste geplande windpark van 150 megawatt in de Veenkoloniën wekt veel protest op bij lokale overheden en een deel van de bevolking.

Partijen spreken zich daarom voorzichtig uit voor windenergie in de verkiezingsprogramma’s. Alleen de PVV, die iets heeft gewonnen, is fel tegen.

 • VVD (15,1 procent): Conformeert zich aan doelstelling 285,5 MW
 • PvdA (15,1 procent): Voor windenergie, maar ruimte voor alternatief
 • CDA (14,4 procent): Voor windenergie, maar weinig concreet.
 • SP (12,5 procent): Voor windenergie, maar op geschikte locaties
 • PVV (10,8 procent): Tegen windenergie

Overijssel: De provincie met 1 van de kleinste opgaves voor wind op land, namelijk 85,5 megawatt in 2020. Het CDA, nu ook weer de grootste, is voor windmolens, maar wil deze alleen in 2 locaties zoals afgesproken in de omgevingsvisie van de provincie.

Zoals ook in de rest van Nederland verlies de PvdA hier. Ook anti-windpartij VVD ziet hier het aandeel stemmen lager uitvallen dan 4 jaar geleden. De SP wint in deze provincie en wordt daarmee de derde partij. De SP wil dat windmolens vooral langs bedrijventerreinen en langs snelwegen komen. Als dit niet gebeurt is steun en participatie noodzakelijk.

 • CDA (22,3 procent):, Voor windenergie, maar alleen in 2 locaties.
 • VVD (12,4 procent): Fel tegen wind. Wil niet meewerken aan nieuwe molens.
 • SP (10,6 procent): Voor windenergie, maar op industrieterreinen en snelwegen
 • PvdA (10,5 procent): Onderzoeken of wind op betere locaties kan plaatsvinden.
 • D66 (10,4 procent): Voor houden aan doelstelling windenergie.

Flevoland: VVD verlies hier, hoewel de partij de grootste blijft. PvdA valt weg uit het rijtje met de grootste 5 partijen. De VVD wil, “gezien het al aanwezig windmolenarsenaal”, alleen bestaande windmolens laten opschalen en saneren.

In Flevoland is anti-windpartij PVV relatief groot. De partij van Wilders behaalt een iets groter aandeel van de stemmen. De andere grote partijen CDA, SP en D66 zeggen allemaal concreet voor het beleid van het opschalen en saneren van windmolens in de provincie te zijn.

 • VVD (16,7 procent): Voor wind, maar alleen opschalen en saneren.
 • PVV (14,4 procent): Tegen windenergie.
 • CDA (12,8 procent): Voor windenergie.
 • SP (10,9 procent): Voor beleid van opschalen en saneren windmolens.
 • D66 (10,5 procent): Voor windenergie.

Gelderland: De VVD is opnieuw de grootste partij geworden in Gelderland. Over windenergie wordt niet gerept in het verkiezingsprogramma, maar eerder schreef de fractie kritisch op wind zijn, maar de partij heeft een aantal voorwaarden. Zo moest er draagvlak zijn bij omwonenden. Ten tweede wil de partij weten hoe het metaal neodymium, dat wordt verwerkt in de windmolen, wordt gewonnen. Ten derde wil de partij dat de gedragscode van de NLVOW wordt gebruikt in plaats van de code van de NWEA.

Het CDA kreeg een iets kleiner aandeel van de stemmen. De partij is in principe voor windmolens, maar alleen als er voldoende draagvlak voor is. Als dit niet lukt, wil het CDA in overleg treden met andere provincies om daar de doelstelling van 230,5 megawatt te behalen.

 • VVD (15,7 procent): Kritisch op wind, maar wil meewerken aan doelstelling.
 • CDA (14,9 procent): Alleen met draagvlak.
 • D66 (12,5 procent): Windmolens bij infrastructuur en in lijnopstellingen
 • SP (10,9 procent): Voor wind, maar kritisch op beleid.
 • PVV (9,7 procent): Tegen windenergie.

Utrecht: In Utrecht heeft D66 een forse winst behaald, waardoor de partij nu op  plek 1 staat. Deze fractie zegt de doelstellingen voor windenergie te willen halen, maar benadrukt dat windmolens moeten komen waar ze het meeste opbrengen en zegt dat subsidiëring niet meer aan de orde moet zijn.

De VVD zegt ook geen nieuwe initiatieven voor de subsidiëring van windmolens te willen. Ook moeten de geluidseisen voor windmolens gelijk worden gesteld met die voor industrie.

 • D66 (17,3 procent): Windmolens, maar waar ze het meest opbrengen
 • VVD (17,3 procent): Windenergie, maar met draagvlak en strenge geluidseisen.
 • CDA (12,1 procent): Houdt vast aan doelstelling windenergie, sterkere rol corporaties.
 • PvdA (9,2 procent): Voor windenergie met participatie.
 • PVV (9 procent): Tegen windenergie.

Noord-Holland: Een provincie waar windenergie speelde in de verkiezingen. De VVD verliest hier stemmen, maar staat nog steeds bovenaan. Volgens de VVD in deze provincie zorgen windmolens voor overlast en zijn ze mogelijk een risico voor de gezondheid. Daarom is de partij tegen wind op land en wil de VVD inzetten op zonneparken. Ook is de VVD tegen windmolens dichterbij de kust.

D66, de tweede partij, wil de afspraken over windenergie doorzetten, maar ziet windmolens dichterbij de kust liever niet zitten.

 • VVD (18,5 procent): Tegen windturbines op het land en dichtbij de kust
 • D66 (15,4 procent): Voor windenergie. Tegen wind dichterbij de kust
 • PvdA (11,3 procent): Voor windenergie. Opschalen van turbines.
 • PVV (11 procent): Tegen windenergie.
 • SP (10,5 procent): Windmolens met zo min mogelijk overlast.

Zuid-Holland: VVD, ook in Zuid-Holland de nummer 1, verlies enkele stemmen net zoals de nummer 2, de PVV. De PVV is zoals bekend fel tegenstander van windenergie, maar de Zuid-Hollandse fractie van de VVD vindt dat de provincie zich moet houden aan de afspraken met het Rijk van 735,5 megawatt.

De andere grotere partijen in de provincie zijn onder voorwaarden voor windenergie. Zo willen D66 en het CDA de molens alleen langs bestaande lijnen in het landschap en hamert de PvdA op fondsen vanuit de opbrengsten van de windmolens.

 • VVD (17,5 procent): Houden aan de afspraken (735,5 MW) met het Rijk
 • PVV (14,2 procent): Tegen windenergie.
 • D66 (12,7 procent): Windmolens in bestaande opstellingen in het land.
 • CDA (12,1 procent): Bij voorkeur op zee en bij Rotterdamse haven.
 • PvdA (9,9 procent): Voor wind met participatie.

Zeeland: Hier speelt ook de bouw van Windpark Borssele mee. Binnen de 12-mijlszone voor de Zeeuwse kust moet een groot offshore windpark verrijzen. Het CDA is voor dit project. De VVD, de tweede partij, is hier tegen.

Vrijwel alle grotere partijen zijn voor windenergie met voorwaarden over onder andere de locatie van de turbines. Zo willen VVD en SGP de turbines alleen bij bestaande industrie en waterwerken.

 • CDA (14,4 procent): Wil zich houden aan afspraken met het Rijk
 • VVD (13,4 procent): Alleen wind op land bij industrieterreinen
 • SGP (13 procent): Voor afspraken met Den Haag, maar windmolens bij industrie.
 • SP (10,8 procent): Meer inspraak van omwonenden bij windmolens
 • PVV (10,2 procent): Tegen windmolens.

Brabant: De VVD krijgt een minder groot aandeel van de stemmen, maar blijft de grootste partij. In Noord-Brabant. De VVD vindt dat windmolens het landschap aantasten, maar wil zich houden aan de bestaande afspraken met het Rijk, namelijk 470,5 megawatt.

Ook hier zijn, op de PVV na, alle partijen voor op zijn minst het halen van de doelstelling voor 2020. De SP benadrukt het belang van coöperaties en participaties bij de windmolens. Ook D66 vindt steun vanuit de lokale bevolking belangrijk en solitaire windmolens zouden dan ook mogelijk moeten zijn als er draagvlak voor is.

 • VVD (17,4 procent): Geen extra windmolens bovenop bestaande afspraken.
 • CDA (17,1 procent): Windmolens bieden kansen.
 • SP (16 procent): Ondersteuning coöperaties bij windmolens.
 • PVV (12,8 procent): Tegen windmolens.
 • D66 (12 procent): Voor windenergie.

Limburg: De grootste partij, het CDA, noemt windenergie niet in het verkiezingsprogramma. De PVV, ook hier tegen wind, is de tweede partij geworden. Opvallend is ook het standpunt van de VVD, dat windmolens liever op de grens heeft.

“Heel Limburg volplanten met windmolens is net zo onzinnig als ananassen op Alaska te gaan kweken”, aldus de fractie in een korte onderbouwing waarom de partij geen turbines wil.

 • CDA (22,8 procent): Geen standpunt in verkiezingsprogramma
 • PVV (17,7 procent): Tegen windenergie,
 • SP (15,4 procent): Voor wind, met participatie.
 • VVD (11,5 procent): Tegen windenergie.
 • D66 (9,3 procent): Voor windenergie.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!