TenneT investeert miljarden met groei windenergie in gedachten

UTRECHT – Netbeheerder TenneT investeert de komende 10 jaar zo’n 4 miljard euro in het hoogspanningsnet op land en 2 miljard euro in het net op zee.

TenneT
©: TenneT

Dit moet de groei van wind- en zonne-energie in gedachten.

Circa twee miljard euro is toegewezen aan de ontwikkeling en bouw van een net op zee om 3.450 megawatt aan geplande windparken voor de Zeeuwse en Hollandse kusten aan te kunnen sluiten op het landelijke net.

Circa vier miljard euro wordt naar verwachting geïnvesteerd in het hoogspanningsnet op land. Zo’n 70 procent daarvan is nodig voor uitbreiding van het net, 20 procent voor vervanging van delen van de infrastructuur en 10 procent voor overige investeringen.

“Windenergie (op zee en op land) in de ons omringende landen én in Nederland neemt een grote vlucht en gaat samen met zon-PV een steeds groter deel uitmaken van de totale elektriciteitsproductie”, aldus TenneT. “Hierdoor neemt de behoefte aan transportcapaciteit toe.”

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!