Uitnodiging publieksavond windenergie A16

In de Koutershof in Rijsbergen vindt op 30 maart een publieksavond plaats over het project windenergie A16. Dan presenteren de provincie en betrokken gemeenten de 24 opstellingsvarianten van windmolens langs de A16.

De betrokken gemeenten zijn Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert. Men wordt van harte uitgenodigd om op deze publieksavond aanwezig te zijn. Tijdens deze bijeenkomst krijgt men uitgebreid de kans om zijn mening te laten horen. Aan de hand van alle meningen worden de mogelijkheden van de ongeveer 12 varianten verder onderzocht.

Tijdens de inloopavond zal een tentoonstelling van de 24 varianten te zien zijn. Ook worden er een aantal kennissessies rond specifieke thema’s met betrekking tot windenergie gehouden. Men kan ook in gesprek gaan met de aanwezige experts, leden van het projectteam en bestuurders van verschillende gemeenten.

Alle input wordt meegenomen in de procedure die in het voorjaar van 2017 verdergaat. Rond de zomer bepaalt de stuurgroep het voorkeursalternatief (VKA). Dit wordt in het Provinciaal Inpassingsplan opgenomen (PIP) en vormt de basis voor de vergunningsprocedure. Hierover wordt men op een later tijdstip geïnformeerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!