VVD Winterswijk wil verbod op grote windmolens en geld voor zonne-energie

De VVD Winterswijk gaat in een raadsvergadering een voorstel indienen om grote windmolens in Winterswijk te verbieden. Ook komt de VVD met een plan om bij te dragen aan de plaatsing van 8.000 zonnepanelen op particuliere daken.

Op dit moment wordt er door de gemeente Winterswijk gewerkt aan een plan dat het mogelijk moet maken om 12 grote windmolens binnen de gemeentegrenzen te plaatsen. Grote windmolens hebben een hoogte tot 200 meter en zijn voorzien van knipperende rode toplichten.

De VVD is van mening dat plaatsing van deze windmolens in tegenspraak is met doelen op het gebied van leefbaarheid, toerisme en behoud van het Nationaal landschap Winterswijk. Grote windmolens tasten de natuur- en landschapskwaliteiten van Winterswijk aan. De geluidsoverlast, lichtvervuiling en slagschaduw zorgen volgens de partij voor een verminderd leefklimaat en gezondheidsklachten.

De partij schrijft verder het volgende: ‘Daarbij is Winterswijk, vanwege de lage gemiddelde windsnelheid, een slechte plek om windmolens te plaatsen. Om dezelfde energieopbrengst te krijgen moeten in Winterswijk tot 3 keer zoveel windmolens geplaatst worden dan op andere plekken in Nederland. Dat de Winterswijkse inwoners niet zitten te wachten op grote windmolens blijkt uit 25 interviews met belangenorganisaties en uit de verzamelde meningen op 5 informatieavonden. Met het voorgestelde verbod op grote windmolens geeft de VVD-fractie dan ook gehoor aan de wens van een belangrijk deel van de Winterswijkse bevolking.’

De doelstelling van een energieneutraal Winterswijk in 2030 blijft wat de VVD-fractie betreft gehandhaafd, waarbij de focus binnen de gemeentegrenzen op zonne-energie komt te liggen. Om een forse stap in de goede richting te zetten komt de VVD met een plan om bij te dragen aan de plaatsing van 8.000 zonnepanelen op particuliere daken in Winterswijk. De VVD stelt voor dat de gemeente Winterswijk 1 gratis zonnepaneel cadeau doet aan elk huishouden dat zelf ten minste 7 zonnepanelen op het eigen dak laat leggen. De VVD zal haar plan inbrengen bij de behandeling van de kadernota in mei 2017.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!