Wiebes: subsidieloze windmolens op zee niet van invloed voor wind op land

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat ‘de realisatie van subsidieloze windparken geen invloed heeft op de wind op land  afspraken’. Wiebes schrijft in zijn brief het volgende: ‘De doelstelling van 6000 megawatt wind op land in 2020, zoals afgesproken in het Energieakkoord, staat niet ter discussie. Integendeel, er wordt juist alles aan gedaan om deze doelstelling te realiseren.’

In het kader van het Klimaatakkoord wordt momenteel bezien hoe invulling gegeven kan worden aan de kabinetsdoelstelling van een CO2-reductie van 49 procent in 2030. Daarbij is kosteneffectiviteit een belangrijk aspect. Wiebes hierover: ‘Wind op zee vormt een belangrijk onderdeel van de maatregelen waarmee de genoemde doelstelling gerealiseerd kan worden. Hoe dit wordt vormgegeven, heb ik u recent toegelicht in de routekaart wind op zee 2030. Dit neemt niet weg dat de opgave van minimaal 49 procent CO2-reductie in 2030 dermate ambitieus is dat alle vormen van duurzame-energieopwekking nodig zullen zijn, waaronder ook wind op land.’

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!