Brabant organiseert Kenniscafés Windenergie A16

Het Brabantse projectbureau Windenergie A16 organiseert in het najaar verschillende kenniscafés. Op 8 november wordt uitgebreid stilgestaan bij het Voorkeursalternatief. Een maand later, op 28 november, is er aandacht voor de bezwaar- en beroepsprocedure. Tijdens het laatste kenniscafé van dit jaar, op 7 december, staat het onderwerp planschade centraal.

Op 13 oktober is het Voorkeursalternatief voor de plaatsing van windmolens langs de A16 vastgesteld door de gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert, en de provincie Noord-Brabant. Voor meer toelichting over het Voorkeursalternatief vindt er op 1 november een kenniscafé plaats.

In het voorjaar van 2018 liggen het ontwerp provinciaal inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen ter inzage. Vanaf deze ter inzagelegging start een periode van 6 weken waarin zienswijzen hierop kunnen worden ingediend. In de zomer van 2018 wordt het provinciaal Inpassingsplan vervolgens vastgesteld. Vanaf dat moment start de bezwaar- en beroepsprocedure. Dit is alleen mogelijk voor partijen die eerder een zienswijze hebben ingediend.

 

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!