Burgers participeren in 7 windmolens Betuwse burgerwindcoöperatie

Leden van Burgerwindcoöperatie West-Betuwe hebben meer dan 4,6 miljoen euro ingelegd om 7 windmolens te bouwen. De coöperatie  heeft haar ledenwerfcampagne voor Betuwewind afgesloten. 900 inwoners van de West-Betuwe en daarbuiten zijn lid van de coöperatie geworden. Ze praten vanaf nu mee over het bevorderen van duurzaamheid in de regio.

De 7 te bouwen windmolens zijn moderne molens met een hoge opbrengst. De 4 molens bij knooppunt Deil en de 3 op het voormalige vuilstortterrein in Geldermalsen van de coöperatie gaan, samen met de 7 andere molens langs de A15, stroom leveren voor 60.000 huishoudens. Coöperatievoorzitter Gerlach Velthoven: ‘Deze samenwerking met vele partijen is ongekend. Iedereen heeft er hard aan gewerkt om Betuwewind tot een succes te maken. Toen we jaren geleden onze eerste plannen aan de keukentafel aan het smeden waren, durfden we niet van zo’n resultaat van te dromen.’

Voor het windpark Deil zijn de werkzaamheden al gestart. De 4 molens van de coöperatie komen te staan op grond van Staatsbosbeheer. Hier zijn afgelopen maand bomen gekapt. Staatsbosbeheer gaat in ruil hiervoor de eendenkooi opknappen. De Burgerwindcoöperatie heeft om deze gekapte bomen te compenseren het plan geopperd om een voedselbos aan te leggen.

Deze molens maken dus deel uit van een park van 11 molens langs de A15 bij Deil. Het wordt mogelijk om de bouw te volgen via een speciale website van Betuwewind. Eind 2019, begin 2020 moet dit windpark draaien. Voor het windpark op de voormalige vuilstort zijn de werkzaamheden nog niet gestart. Waar de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe eerst slechts een aandeel van 25 procent had in dit commerciële park, neemt de coöperatie het park nu helemaal over. Voor beide parken is er een omgevingsfonds waaruit verbeteringen in de leefomgeving kunnen worden bekostigd. Betrokken omwonenden ontvangen begin volgend jaar meer informatie hierover.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!