Lokale Energie Monitor: ‘Aantal collectieve windenergieprojecten verdubbeld’

Het aantal collectieve windprojecten zal in 2018 verdubbelen. Dat blijkt uit de Lokale Energie Monitor 2017.

Dit jaar is het coöperatieve windvermogen vrijwel gelijk gebleven: 118 megawatt. Zuid-Holland is koploper met windenergie. Hier werd in 2017 ruim 35 megawatt opgewekt, gevolgd door Zeeland met ruim 32,5 megawatt. In het hele land staan grote windparken met coöperatieve windturbines in de startblokken voor 2018/2019, zoals windparken bij Geldermalsen, Tilburg en de Krammersluizen.

Op de Krammersluizen tussen Goeree Overflakkee en Zeeland neemt Windpark Krammer, het ‘grootste burgerinitiatief van Nederland’ eind 2017 de eerste 2 van de in totaal 34 turbines in gebruik. Bijzonder is, dat 95 procent van de energie rechtstreeks geleverd wordt aan bedrijven, te weten Akzo, DSM, Philips en Google. Het is de eerste keer dat consumenten op zo’n grote schaal aan het bedrijfsleven energie leveren.

De burgercoöperaties werken aan een duurzame energievoorziening, een leefbare omgeving, een sterke gemeenschap en economie. Ze zijn betrokken bij energieloketten, energiebesparingsacties, Buurkrachtwijken, maken eerste plannen voor aardgasloze wijken en wijken van de toekomst. ‘De betrokkenheid bij en draagvlak van burgers is van cruciaal belang voor de overgang naar duurzame energie, omdat deze transitie ons steeds meer gaat raken’, zegt Katrien Prins van HIER opgewekt. ‘De Lokale Energie Monitor 2017 geeft zicht op een unieke beweging: de energietransitie van onderaf.’  (foto: Windpark Krammer)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!