Onzekerheid subsidie Westermeerwind: participatie polderbewoners later dan voorzien

De uitgifte van obligaties en aandelen van Windpark Westermeerwind aan bewoners van de Noordoostpolder, Urk en het voormalige Lemsterland is met minstens een halfjaar vertraagd, vanwege onzekerheid over subsidie.

De aangekondigde uitgifte van participaties kan op dit moment niet gerealiseerd worden wegens een nog lopende toets door het ministerie van Economische Zaken van de totale omvang van de subsidies voor het windpark. De toetsing door RVO spitst zich toe op de totale omvang van de aan het windpark toegezegde subsidies en de wijze van berekening daarvan. In het Europese Milieusteunkader (MSK) is bepaald hoeveel financiële steun aan projecten op het gebied van milieubescherming is toegestaan. Ongeveer een jaar na het operationeel worden van een project vindt een zogenaamde MSK-toets door RVO plaats. Met het oog op de participatie door polderbewoners eind 2017 heeft Westermeerwind RVO versneld om een oordeel gevraagd. Omdat deze toets nog niet is afgerond, is uitgifte van participaties nu nog niet mogelijk.

Westermeerwind hoopt dat hierover zo snel mogelijk duidelijkheid komt en dat de participatie nu in 2018 gerealiseerd kan worden. Windpark Westermeerwind heeft steeds aangegeven dat participatie door polderbewoners mogelijk zou worden een jaar na ingebruikneming van het windpark. De afgelopen tijd is hard gewerkt om dit ruim voor het eind van 2017 waar te maken. De structuur van de deelname, het daarbij horende prospectus en de publiciteitscampagne waren al in een vergevorderd stadium. Omdat nog niet alle financiële cijfers over het windpark definitief zijn, kan de participatie op dit moment nog niet in gang worden gezet.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!