Provinciale Staten: inpassingsplan nodig voor Windpark Bommelerwaard

Provinciale Staten van de provincie Gelderland hebben een definitief besluit genomen over het Inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2. Een inpassingsplan is nodig om bij Zaltbommel een windpark met 3 windturbines mogelijk te maken. Eind mei werd al duidelijk dat de windmolens ruimtelijk in te passen zijn middels een dergelijk plan.

Het gaat om het gebied tussen de spoorlijn Utrecht-Den Bosch en de rijksweg A2. In het inpassingsplan staat hoe de ruimte opnieuw wordt ingedeeld.

De inwoners van de Bommelerwaard krijgen een dorpsmolen, waar zij via de Windcentrale mede-eigenaar van kunnen worden. Het Windpark Bommelerwaard-A2 en de provincie Gelderland hebben daartoe eerder dit jaar afspraken gemaakt.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!