Provincie verleent vergunning voor windpark Spuisluis

De provincie Noord-Holland heeft de vergunning verleend voor windpark Spuisluis in IJmuiden. Initiatiefnemers Eneco en Windpark IJmond kunnen nu verdere voorbereidingen treffen voor de bouw van het park.Windpark Spuisluis bestaat uit 6 windturbines. De windmolens komen op de landtong bij de Spuisluis en op de landtong ‘Velserkom’, parallel aan het Noordzeekanaal en gedeeltelijk aan de Noordersluisweg in de gemeente Velsen. De windturbines worden tussen de 117 en 120 meter hoog en de rotor krijgt een diameter tussen 114 en 117 meter. De 6 turbines gaan ongeveer 75.000 megawattuur aan elektriciteit opleveren. Het windpark levert daarmee voldoende energie op om 90 procent van de woningen in de gemeente Velsen van elektriciteit te voorzien.

De beschikking, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen van 1 maart 2018 tot en met 11 april 2018 digitaal ter inzage. De provincie heeft nu vergunningen verleend voor 6 windparken in de gemeenten Hollands Kroon, Amsterdam en Velsen.

Noord-Holland is een van de eerste provincies die de taakstelling voor wind op land realiseert. De provincie heeft grote ambities voor verduurzaming en gelooft in een mix van toepassingen. Die mix bestaat uit wind maar nadrukkelijk ook uit zonne-energie, biomassa, circulaire economie en duurzame mobiliteit.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!