PvdA Teylingen start petitie over windmolens Akzo Sassenheim

De PvdA Teylingen is een petitie over de windmolens van Akzo gestart, getiteld: Akzo Sassenheim windenergie ja, 171 meter nee!

De partij is heel duidelijk als het om duurzaamheid gaat: Teylingen moet in het jaar 2030 voor 100 procent duurzaam zijn. Gelukkig heeft de gemeente Teylingen dit PvdA-doel overgenomen. Dit doel wil echter niet zeggen dat lokale omstandigheden en de inpassing van maatregelen om duurzaamheid te bevorderen geen rol spelen.

Het voornemen van Akzo Nobel om 2 windmolens rondom zijn faciliteit in Sassenheim te plaatsen moet verwelkomd worden, maar baart gezien de hoogte van 171 meter  (exacte details zijn nog niet bekend) ook zorgen. Akzo wil zijn landelijke duurzaamheidsdoelstellingen met deze 2 molens verwezenlijken, maar lijkt (wat de PvdA Teylingen betreft) de lokale gevolgen van dergelijke hoge windmolens uit het oog te verliezen.

Deze petitie heeft 2 doelen. Allereerst Akzo te wijzen op de lokale gevolgen van 2 windmolens van 171 meter hoog – denk daarbij aan geluidsoverlast, slagschaduw en horizonvervuiling. Het 2e doel is Akzo te verzoeken zijn plannen bij te stellen naar kleinere molens die veel minder overlast veroorzaken en waarvan eerder sprake was.

‘Deze petitie is zeker geen aanval op windenergie dan wel op Akzo Nobel. We zien windenergie als een belangrijk onderdeel van het verduurzamen van onze energievoorziening en we kennen Akzo Nobel als een werkgever die zijn maatschappelijke rol meer dan serieus neemt.’ Maatschappelijk draagvlak is volgens de PvdA Teylingen echter cruciaal om deze energietransitie in goede banen te leiden.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!