Raad van State kritisch op gebruik crisiswet bij noordelijke windparken

UTRECHT – De Raad van State heeft kritiek geuit op het gebruik van de Crisis- en Herstelwet voor de planvorming van enkele windparken.

Windpark Fryslan, Windpark
Een illustratie van het windpark. ©: Windpark Frysân

Er wordt geschreven over een ontoelaatbare “systeembreuk” op de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op basis van de Crisis- en Herstelwet (Chw).

De Chw, in 2010 ingesteld om nieuwe infrastructuurprojecten te stimuleren, is vooral bedoeld voor innovatieve projecten.

In het geval van gebruik bij enkele windparken in het noorden is dat niet juist, vindt de Raad van State.

Voorlopige bestemming

Het experiment van het ministerie is toegepast bij een drietal concentratiegebieden in Groningen, Windpark Fryslân in het Friese deel van het IJsselmeer en windpark De Drentse Monden en Oostermoer in Drenthe.

Gebruikmakend van de crisiswet wordt een voorlopige bestemming voor de windmolens gegeven van 25 tot 30 jaar.

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) zegt in een reactie dat het experiment verantwoord en juridisch juist is vormgegeven.

“Zoals ook door de Afdeling is erkend is voldoende zekerheid in bestemmingsplannen op lange termijn van groot belang voor investeringen in windenergie”, aldus de minister.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!