Staten Noord-Holland stemmen voor windplannen provinciebestuur

AMSTERDAM – De Provinciale Staten in Noord-Holland zijn akkoord met de windmolenplannen van het provinciebestuur.

Windmolens op het platteland
©: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Tijdens de vergadering op maandag werd voor de plannen gestemd met een paar aanpassingen.

Een motie van GroenLinks om de locatie Haarlemmermeer-Zuid ook aan te wijzen voor windmolens haalde geen meerderheid.

De PVV stelde tijdens de vergadering dat er definitief toch geen referendum komt over de windmolens. De partij wil van de volgende provinciale verkiezing de windmolendiscussie op de agenda plaatsen.

Een voorstel vanuit de SP en de Ouderenpartij om ook te kiezen voor windmolens op de Afsluitdijk haalde het ook niet. Het SP-statenlid haalde aan dat aan de andere kant van de Afsluitdijk in Friesland er veel draagvlak is voor windmolens langs de dijk en dat Noord-Holland zich hierbij kan aansluiten.

 

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!