VEH stuurt spelregels windenergie naar lijsttrekkers voor provinciale verkiezingen

AMSTERDAM – De Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft 7 ‘spelregels’ gestuurd naar de lijsttrekkers van de politieke partijen die op 18 maart meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen

©: Rijkswaterstaat / Harry van Reeken
©: Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

De belangenorganisatie voor woningeigenaren wil met de regels ervoor zorgen dat er meer draagvlak komt voor windenergie en dat overheden en windmolenontwikkelaars rekening houden met omwonenden.

Eerder ontwikkeld de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) al een gedragscode voor de sector, maar de VEH vindt dat deze code huiseigenaren niet goed beschermd.

Windturbines binnen 2 kilometer van woningen

De zeven regels moeten gelden voor windturbines die binnen 2 kilometer van woningen worden gepland.

Manon van Essen, woordvoerder van Vereniging Eigen Huis: “Binnen die straal willen wij dat windturbine-exploitanten en de overheid deze uitgangspunten altijd meenemen bij de planontwikkeling, bouw en exploitatie van één of meer turbines.”

De uitgangspunten van Vereniging Eigen Huis:

  1. Omwonenden van de geplande windturbine moeten in een vroeg stadium bij de plannen worden betrokken. Vanaf de beginfase moeten zij periodiek worden geïnformeerd over het plan en de bouw.
  2. Omwonenden mogen deelnemen aan overleggen over de planontwikkeling.
  3. Opmerkingen en suggesties van de omwonenden moeten door de initiatiefnemers van de windturbine zwaar meegewogen worden in de planontwikkeling. Als de initiatiefnemers deze suggesties niet ter harte nemen, moeten zij dit goed motiveren.
  4. De initiatiefnemer moet omwonenden in een zo vroeg mogelijk stadium een aanbod doen, zodat eventuele bezwaren en overlast van de molen worden weggenomen of gecompenseerd.
  5. Omwonenden kunnen financieel participeren en profiteren van de windturbine(s).
  6. Na de bouw moeten de initiatiefnemers en omwonenden de afspraken borgen en evalueren.
  7. Er moet een onafhankelijk klachtenloket komen voor het niet, of niet goed naleven van de regels.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!