ENGIE plaatst 3 windmolens bij Stora Enso in Gent

Op het terrein van papierproducent Stora Enso in Gent is de bouw gestart van 3 windmolens. De 3 windturbines op de Stora Enso site hebben elk een vermogen van 3,2 megawatt en zullen jaarlijks 21 gigawattuur elektriciteit produceren.

Stora Enso Langerbrugge produceert jaarlijks 540.000 ton gerecycled kranten- en magazinepapier op basis van 100 procent Paper for Recycling, oftewel papierafval. De papierfabriek exploiteert ook 2 biowarmtekrachtkoppeling-energiecentrales die voorzien in alle nodige processtoom en in meer dan 70 procent van de elektriciteitsbehoefte. Sinds de herfst van 2016 stuurt Stora Enso Langerbrugge via een ondergronds warmtenet groene energie naar Volvo Car Gent, waar ENGIE ook 3 windturbines heeft. De papierfabriek van Gent zet verder in op meer hernieuwbare energie door de bouw van 3 windmolens op haar site.

Wind4Flanders, een publiek-private samenwerking tussen ENGIE Electrabel en de financierings-maatschappijen FIGGA, FINGEM, FINILEK, IKA en de Brusselse Elektriciteitsintercommunale (IBE), zal de 3 turbines bouwen en financieren. Het gaat om een lokale investering van 15 miljoen euro. Deze windturbines worden toegevoegd aan de 24 windturbines die verspreid staan over de 8 reeds bestaande parken die ENGIE alleen of in samenwerkingsverband heeft gebouwd in de haven van Gent.

 

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!