Lagerwey en NovaWind vormen joint venture Red Wind

NovaWind, het onderdeel van RosAtom verantwoordelijk voor de programma’s op het gebied van hernieuwbare energie, en zijn technologiepartner, de Nederlandse windturbineproducent Lagerwey, hebben een joint venture gesloten onder de naam Red Wind. Hiermee wordt voortgebouwd op de licentieovereenkomst die eerder dit jaar in Moskou werd ondertekend.

Met de overeenkomst wordt de joint venture genaamd Red Wind opgericht. Emin Askerov, plaatsvervangend algemeen directeur van NovaWind, is benoemd tot chief executive officer van de joint venture. Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma is benoemd tot managing director. Het managementteam van Red Wind wordt binnenkort samengesteld en zal bestaan uit bekwame internationale professionals.

Red Wind is verantwoordelijk voor de marketing, verkoop en levering van de turnkey-windturbines, en voor de aftersalesondersteuning. Red Wind zal ook leidinggeven aan het lokalisatieprogramma in Rusland door voor de productielocaties van NovaWind in Volgodonsk leveranciers te contracteren en te zorgen dat deze de nodige kwalificaties verwerven. In het huidige productieprogramma is vastgelegd dat Red Wind tot 2022 in totaal 388 windturbines zal leveren. Afgesproken is dat VetroSGC een energienutsbedrijf en eigenaar van de windparken zal blijven.

Lagerwey zal zijn technologie en expertise op het gebied van 2,5 megawatt en 4,5 megawatt windturbines inbrengen en zal ook voor een soepele kennisoverdracht aan haar Russische partner zorgen. De Nederlandse windturbineproducent gaat Red Wind verder helpen bij het opleiden van de medewerkers nodig voor de bouw en exploitatie van de nieuwe windparken. Lagerwey levert daarnaast ook de componenten voor de eerste 60 windturbines.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!