PGGM neemt belang in windportfolio Amerikaans energiebedrijf Puget Sound Energy

Het PGGM Infrastructure Fund heeft een overeenkomst getekend om een belang van 10 procent te verwerven in energiebedrijf Puget Sound Energy (PSE), gevestigd in de Amerikaanse staat Washington. PSE speelt een belangrijke rol in de energievoorziening in het noordwesten van Amerika als nutsbedrijf met opwek, distributie en levering van elektriciteit en distributie en levering van aardgas.

PSE, met 1,1 miljoen elektriciteitsafnemers en ruim 800.000 klanten voor aardgas, levert 49 procent van de totale elektriciteit uit duurzame bronnen en heeft meer dan 1.000 megawatt(piek) aan duurzame opwekking (red. ververdeeld over zon, waterkracht en wind) in eigendom. Het bedrijf heeft zich gecommitteerd aan een halvering van haar CO2-voetafdruk in 2040.

Onderdeel van de strategie van PSE is een reeds geplande geleidelijke uitfasering van het gebruik van steenkool bij de eigen opwekking met ingang van 2022, gecombineerd met een verdere uitbouw van de duurzame capaciteit.

De kwaliteit van Pugets management, het gereguleerde karakter van de markt waarin PSE opereert en de positieve economische vooruitzichten voor de staat Washington dragen naar verwachting bij aan een aantrekkelijk en stabiel rendement voor de klanten van PGGM, waaronder Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

PGGM voert een meerjarenprogramma uit dat is gericht op het verduurzamen van de PFZW-beleggingsportefeuille. Daarbij gaat het om het halveren van de CO2-voetafdruk van de PFZW-aandelenbeleggingen en wordt tegelijkertijd belegd in gerichte klimaatoplossingen. De geplande verduurzaming van PSE past in deze strategie. Het pensioenfonds PGGM Infrastructure Fund sloot als onderdeel hiervan eerder deze zomer al een overeenkomst voor de koop van 50 procent van de aandelen in een Amerikaanse portefeuille duurzame energieprojecten van EDF Renewables, waaronder 354 megawatt aan windparken.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!