RVO.nl: kansen in Canada voor Nederlandse windenergiesector

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) meldt dat er kansen voor Nederlandse windenergiebedrijven liggen in Canada. Om verder te groeien zoekt de windenergiesector in Canada naar innovaties die voor energie-opslag en een brug tussen piek- en daluren kunnen zorgen. Nederlandse bedrijven kunnen volgens RVO.nl inspringen op deze groeiende markt in vooral West-Canada.

De Canadese windenergiesector staat in de top 10 van grootste windenergie-opwekkers ter wereld. In 2016 had Canada een capaciteit van 11.898 megawatt aan windenergie. Dit is goed voor 6 procent van de elektriciteitsvraag van het land. De grootste capaciteit is te vinden in het oosten van Canada, maar ook in het westen hebben provincies ambitieuze doelen gesteld.

In de westelijke provincie Alberta is de ambitie om in 2030 30 procent van de energieopwekking uit duurzame energiebronnen te halen. Dit moet onder andere komen uit ten minste 4.000 megawatt aan extra windcapaciteit. Alberta is nu met een totaal geïnstalleerde capaciteit van 1.479 megawatt de 3e grootste windenergiemarkt in Canada.

Met het Renewable Electricity Program (REP) wil Alberta het aandeel duurzame energie vergroten. Het programma is verdeeld in rondes met aanbestedingen, met vaste prijsafspraken per megawattuur. De 1e ronde is in 2017 afgerond (600 megawatt). De 2e ronde (300 megawatt) sluit op 20 juni en wordt gevolgd door een 3e ronde (400 megawatt). De verwachting is dat ook nu veel internationale partijen gaan reageren. In ronde 2 is een minimale betrokkenheid van 15 procent van de ‘First Nations’ vereist. Voor veel internationale partijen kan dit een reden zijn om sterke lokale partners te zoeken. Het Nederlandse consulaat-generaal in Vancouver kan geïnteresseerde Nederlandse bedrijven helpen bij het leggen van mogelijke contacten.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!