Disclaimer

De Windenergie Courant is onderdeel van de Groene Courant, een uitgave van Dé Duurzame Uitgeverij.

De Groene Courant probeert ervoor te zorgen dat de website actueel, betrouwbaar en compleet is. Het gebruik van de website gebeurt op risico van de bezoeker. De Groene Courant geeft geen garantie over de juistheid en volledigheid van de informatie op de website, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. De Groene Courant is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan de site.

De Groene Courant is verder niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Zij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud of onbeschikbaarheid hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

De Windenergie Courant bevat meerdere links naar websites van anderen. Dit doen wij op basis van journalistieke verantwoordelijkheid en transparantie. Een link naar een andere website betekent niet dat wij samenwerken met deze site of akkoord gaan met de inhoud op deze site.  Evenmin geeft de Groene Courant enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites. De Groene Courant kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.

5.940 gedachten over “Disclaimer