Belgen massaal voor meer offshore windenergie ten faveure van klimaatdoelstelling

Uit een opiniepeiling uitgevoerd door Kantar TNS blijkt dat bijna 9 op de 10 Belgen (red. 87,3 procent) vinden dat de Belgische regering haar verbintenissen met betrekking tot de 2020 – klimaatdoelstelling moet respecteren.  Op de vraag of er maximaal ingezet moet worden op windenergie in de Belgische Noordzee om de klimaatdoelstellingen te halen, antwoordde 82,8 procent van de bevraagden bevestigend.

De federale regering buigt zich momenteel over het dossier van de 3 offshorewindprojecten Mermaid, Northwester 2 en Seastar die samen kunnen voorzien in 700 megawatt nieuwe elektriciteitscapaciteit op zee.

Er werd ook gevraagd naar de belangstelling bij de Belgen om mee te investeren in windenergie op zee. Op de vraag of ze zouden overwegen om een deel van hun spaargeld te beleggen in windenergie op zee, antwoordde 1 op de 4 Belgen bevestigend.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!