CBS: 4.800 voltijdbanen in windenergiesector

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het aantal voltijdbanen in de zonne-energiesector in 2017 gegroeid is naar circa 4.800 stuks. Nederland telde in 2017 54.000 voltijdbanen in hernieuwbare energie.

Tussen de verschillende typen hernieuwbare energiebronnen heeft een sterke structurele verschuiving plaatsgevonden. Dit valt op als wordt ingezoomd op de aandelen van de verschillende bronnen binnen de totale investeringen in hernieuwbare energie. Zo werd gemiddeld slechts 9 procent van de investeringen in hernieuwbare energie in de periode 2008-2010 gedaan in zonne-energie, terwijl dit aandeel in de periode 2014-2016 is gestegen naar 28 procent. Ook het aandeel van de investeringen in windenergie is gedurende deze periode sterk gestegen van 28 procent tot 58 procent.

Verreweg de meeste werkgelegenheid in hernieuwbare energie en energiebesparing komt voort uit investeringen oftewel de installatiewerkzaamheden). De realisatie hiervan was in 2017 goed voor 51.000 voltijdbanen. In 2008 waren biomassa, biogas en aanverwante vormen samen met windenergie nog verantwoordelijk voor het grootste deel van de werkgelegenheid die voortvloeit uit investeringen in hernieuwbare energie. Terwijl de investeringen in biomassa daalden, stegen die in de overige vormen van hernieuwbare energie. De werkgelegenheid vanwege investeringen in zonne-energie nam het meeste toe: van ruim 2.300 voltijdbanen in 2008 naar 7.000 duizend voltijdbanen in 2016. Dit zijn voornamelijk banen in de installatiesector. Ook de werkgelegenheid vanwege investeringen in windenergie is in deze periode gestegen, van 3.000 tot 4.200 voltijdbanen. Dit komt vooral door de bouw van windparken op zee. 

Als de energiecentrales, zonne-energiepanelen en windmolenparken eenmaal zijn neergezet, worden deze geëxploiteerd en onderhouden. De werkgelegenheid in deze exploitatiefase van hernieuwbare energie is sinds 2008 gestegen van 1.800 naar 3.100 voltijdbanen. Het gaat daarbij om 600 banen in windenergie. Het totale aantal voltijdbanen in de windenergiesector bedraagt daarmee 4.800 stuks. (foto: Vestas)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!