CBS: meer stroom uit wind, maar aantal windmolens in Nederland afgenomen

In 2017 is in Nederland 10 procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan een jaar eerder. Zowel de productie uit wind als uit zon nam toe. Dit blijkt uit de nieuwe voorlopige cijfers van het CBS over hernieuwbare elektriciteit. Wel is het aantal windmolens in Nederland afgenomen.

Opmerkelijk is namelijk dat het CBS stelt – met de kanttekening dat de cijfers voorlopig zijn – dat het opgestelde vermogen van wind op land gedaald is van 3.300 megawatt naar 3.244 megawatt. Verder zou het opgestelde vermogen van wind op zee gelijk zijn gebleven, te weten 957 megawatt.

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen in 2017 was 17 miljard kilowattuur, in 2016 was dit nog 15 miljard kilowattuur. Windmolens hadden hierin met 60 procent het grootste aandeel, gevolgd door biomassa met bijna 30 procent. Met zonnepanelen werd bijna 13 procent opgewekt en het aandeel van waterkracht bleef beperkt tot een 0,5 procent. Het aandeel duurzaam opgewekte stroom in het totale elektriciteitsverbruik nam toe, van 12,5 procent in 2016 naar 13,8 procent in 2017.

De productie van elektriciteit uit windenergie steeg met 16 procent, van 8,4 naar 9,6 miljard kilowattuur. Dat komt vooral door de forse uitbreiding van het windmolenpark in de tweede helft van 2016. Deze nieuwe molens waren in 2017 het gehele jaar in gebruik en tellen daarom vanaf 2017 volledig mee. (foto: Nuon)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!