Commissie mer vindt aanpak milieueffecten voor windpark op zee bij Borssele helder

AMSTERDAM – De milieueffectenrapportage voor windmolens voor de kust van Borselle is helder.

Offshore wind
©: Wikipedia Commons/Kaly99

Dit oordeelt de Commissie mer, dat opstellers van milieueffectenrapportages van advies voorziet.

De Commissie beoordeelde het rapport dat komt bij het zogenaamde ‘kavelbesluit’. Hierbij wordt door het ministerie van Economische Zaken bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark op zee mag worden gerealiseerd.

Later wordt een ontwikkelaar uitgekozen die daadwerkelijk de windmolens gaat plaatsen en de subsidie krijgt.

De Commissie is gevraagd om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe wet advies te geven over de gewenste inhoud van het rapport.

De Commissie vindt de voorgestelde onderzoeksaanpak helder en relevant. In het rapport worden de milieueffecten van verschillende technische varianten voor windparken
onderzocht.

 

Effecten op natuur

De Commissie adviseert in het rapport de maatregelen om negatieve effecten op natuur en scheepvaartveiligheid te beperken duidelijk te beschrijven. Met
deze informatie kan de minister een goed onderbouwd besluit nemen.

In eerdere adviezen over windenergie op zee benadrukte de Commissie het belang van goede milieu-informatie vanwege de grote natuurwaarden op en rondom de Noordzee. De omgang hiermee is complex en er is sprake van veel onzekerheden. Het Rijk ontwikkelt daarom op dit moment het zogenaamde ‘Kader Ecologie en Cumulatie’. Het milieueffectrapport voor de kavel Borssele gaat als eerste gebruik maken van dit nieuwe toetsingskader voor natuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!