Commissie voor Mer: ‘Onderzoek naar beste locaties offshore windparken ontbreekt’

AMSTERDAM – Er is nog geen onderzoek geweest naar de  beste zoekgebieden voor windenergie op de Noordzee en boven de Waddeneilanden.

Een Brits windpark voor de kust van Wales

Dit is nodig omdat er meer dan genoeg ruimte is om het gewenste vermogen aan windmolens op zee te plaatsen en er dus keuzes voor bepaalde gebieden moet worden gemaakt.

Dit schrijft de Commissie voor de milieueffectenrapportage (Mer) in een rapport in reactie op een eerder milieueffectenrapport naar de structuurvisie wind op zee.

De commissie zou in het rapport graag een afweging terugzien tussen het plaatsen van geclusterde windturbines op 1 plek of verspreide windparken.

Beter profiteren van windaanbod

Verspreid gelegen windparken profiteren beter van het windaanbod. Aaneengesloten windparken hebben voordelen voor de aansluiting op het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld via een ‘stopcontact op zee’. Ook kunnen hiermee onderwaterreservaten gerealiseerd worden.

Volgens de commissie ontbreekt er verder in het rapport onderzoek naar de cumulatieve effecten van windparken op vogels en onderwaterleven. Het advies wordt gegeven om deze informatie alsnog beschikbaar te maken.

Het doel van de Nederlandse overheid is om  tot 2023 4500 megawatt aan offshore windenergie te laten plaatsen in Nederland. Op dit moment zijn er 2 windparken op zee actief die een opgeteld vermogen hebben van 228 megawatt. 

Gerelateerde artikelen 

Copyright foto: Parrot of Doom

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!