Eerste contracten voor energienet windparken op zee

UTRECHT – TenneT TSO B.V. heeft voor het aansluiten van te bouwen windparken op zee bij Borssele een consortium van Boskalis dochteronderneming VBMS en NKT gecontracteerd voor het leveren en installeren van de zeekabels.

In de op 8 november ondertekende overeenkomst gaat het om de kabels voor het windgebied Borssele Alpha. VBMS/NKT is ook de  beoogde partner voor het eerstvolgende offshore project van TenneT, Borssele Beta.

Marco Kuijpers, senior manager Offshore Nederland bij TenneT: “Het is mooi om te zien dat ons internationale tenderproces geheel volgens planning en in lijn met de ambitieuze besparingsdoelstellingen van het nationale Energie-akkoord is doorlopen.”

Grootschalige offshore verbinding

“Samen met VBMS/NKT gaan we aan de slag met de bouw van de eerste grootschalige offshore verbinding op de Nederlandse Noordzee voor windparken. Hiermee dragen wij stevig bij aan het realiseren van de Nederlandse ambities op het gebied van duurzame elektriciteitsproductie zoals die zijn afgesproken in het Energie-akkoord.”

De tracélengte van het landstation (Borssele) naar het Borssele Alpha transformatorstation op zee (ook wel het Offshore AC onderstation, oftewel het ‘platform’)  is 60 kilometer. De verbinding bestaat uit twee 220 kV (220.000 Volt) zeekabels met elk een capaciteit van 350 MW. Uniek hierbij is dat voor de kabels gebruik wordt gemaakt van  de zogenoemde dynamische capaciteit, waarbij een enkele kabel tijdelijk tot 380 MW belast kan worden. (Zie bijlage offshore netverbinding.)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!