Eneco en Innogy tekenen bezwaar tegen gunning eerste subsidieloze windpark op zee

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) meldt dat er 2 partijen bezwaar ingediend tegen de afgifte van de vergunningen van windpark Hollandse Kust Zuid aan Chinook, een dochterbedrijf van Nuon. Vanwege de ingediende bezwaren zijn de vergunningen nog niet onherroepelijk. Dit kan gevolgen hebben voor de planning van de bouw en exploitatie van het eerste Nederlandse subsidieloze windpark op zee.

In de vergunningen is vastgelegd dat de vereiste termijnen direct zijn gekoppeld aan de datum dat deze vergunningen onherroepelijk worden. RVO.nl streeft naar een zorgvuldige en spoedige afhandeling van deze ingediende bezwaren. Het Financieele Dagblad (FD) meldt dat Eneco en Innogy bezwaar hebben gemaakt tegen de gunning van het windpark.

Er kwamen 4 aanvragen binnen voor deze tender, van Chinook (Nuon-Vattenfall), Statoil, Innogy, Witwind (een consortium bestaande uit Van Oord, Eneco en Diamond Generating Europe). Om alle aanvragen voldeden aan de strenge eisen ten aanzien van de technische haalbaarheid, de economische haalbaarheid, de financiële haalbaarheid en tijdige realisatie (4 jaar nadat de vergunning onherroepelijk is) conform de voorschriften uit de kavelbesluiten is een vergelijkende test uitgevoerd.

Beoordeling van de aanvragen verliep op de volgende criteria:
a) de kennis en ervaring van de betrokken partijen
b) de kwaliteit van het ontwerp voor het windpark
c) de capaciteit van het windpark
d) de maatschappelijke kosten
e) de kwaliteit van de inventarisatie en analyse van de risico’s
f) de kwaliteit van de maatregelen ter borging van kostenefficiëntie

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!