‘Geef inwoners voorrang bij participatie Windpark Fryslân’

UTRECHT – Inwoners van de provincie Friesland moeten voorrang krijgen bij het participeren in het geplande grote windpark voor in het Friese deel van het IJsselmeer.

Senvion,
©: Senvion

Dit zegt Johannes Houtsma van het Platform Duurzaam Fryslân tegenover de Leeuwarder Courant.

Hij reageert hiermee op uitspraken van een lokale windmolenexploitant. Die stelt dat er belangenverstrengeling is als de provincie investeert in het windpark, zoals eerder werd aangekondigd.

Het provinciebestuur verbiedt individuele ontwikkelaars om windmolens te plaatsen op land en tegelijk gaat de provincie mogelijk mede een windpark op zee exploitaren. “Ze scheppen hun eigen voordeel”, aldus Wim Kroon uit Midlum.

Houtsma zou zich alleen bij deze uitspraken aansluiten als de provincie de opbrengst van het windpark voor zichzelf houden.

De provincie heeft aangegeven de opbrengsten te investeren in duurzaamheid en voor de Friese IJsselmeerkust. Gedeputeerde Sander de Rouwe zegt verder dat eigenlijk niet de provincie het besluit neemt voor het windpark, maar Den Haag.

Lees meer over windpark Fryslân in het dossier 

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!