Havenbedrijf Rotterdam vijfde partner in North Sea Wind Power Hub-consortium

Het North Sea Wind Power Hub-consortium, tot nu toe bestaande uit TenneT TSO  (Nederland), Energinet (Denemarken), TenneT TSO (Duitsland) en Gasunie, verwelkomt met de toetreding van Havenbedrijf Rotterdam een vijfde partner. De recente ervaring van het Havenbedrijf Rotterdam met het creëren van land op zee (Maasvlakte 2) is een belangrijke aanwinst voor het consortium.

De 4 elektriciteits- en gasnetwerkbedrijven en het Havenbedrijf Rotterdam bundelen hun krachten voor de verdere studie en onderzoek naar de ontwikkeling van een grootschalig, duurzaam Europees energiesysteem op de Noordzee. Het samenwerkingsverband is belangrijk voor de totstandkoming van een ‘North Sea Wind Power Hub’ in de periode na 2030, die een belangrijke bijdrage moet leveren aan het realiseren van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Om de EU-klimaatdoelstellingen te behalen zal het offshorewindenergievermogen op de Noordzee aanzienlijk moeten worden uitgebreid. De schattingen daarvoor variëren van 70 gigawatt tot 150 gigawatt aan offshorewindenergievermogen op de Noordzee in 2040. Een specifiek door het consortium ontwikkeld scenario, gebaseerd op de COP21-doelen van het klimaatakkoord van Parijs, gaat uit van 180 gigawatt aan offshorewindvermogen op de Noordzee in 2045.

Op dit moment is in het Nederlandse deel van de Noordzee voor 1 gigawatt aan windturbines gerealiseerd. Met de nu uitgegeven en geplande kavels voor wind op zee (Borssele, Hollandse Kust) komt daar in de periode tot 2023 nog 3,5 gigawatt bij. Voor de Rotterdamse industrie is dus een veelvoud aan wind op zee nodig van wat er nu gepland is.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!