Informatieverzoek voor windgebied Hollandse Kust (zuid)

Vóór maandag 14 augustus 2017 kan men advies geven voor de tender windgebied Hollandse Kust (zuid) kavels I en II. Het gaat om het wegen en concreet maken van de rangschikkingscriteria. Dit kan men doen via woz@rvo.nl.

De tender voor het windgebied zal dit najaar eerst starten in een procedure zonder subsidie. Voor deze tender kunnen marktpartijen een bod uitbrengen voor de realisatie van het windpark zonder subsidie. Wanneer er geen geschikt bod wordt ontvangen in deze tender dan zal daarna een tender procedure met subsidie worden gestart.

In de tender zonder subsidie worden de biedingen beoordeeld en gerangschikt op de criteria zoals deze staan vermeld in de Wet windenergie op zee.

Op basis van 6 criteria (red. kennis en ervaring van de betrokken partijen; kwaliteit van het ontwerp voor het windpark; capaciteit van het windpark; maatschappelijke kosten; kwaliteit van de inventarisatie en analyse van de risico’s; kwaliteit van de maatregelen ter borging van kostenefficiëntie) krijgt de nieuwe regeling windenergie op zee vorm. In deze tender gaat het niet meer om de laagste prijs maar om de kwaliteit van de biedende partij, de kwaliteit van de aanvraag en de hoeveelheid elektriciteit die geproduceerd gaat worden.

Wanneer er geen geschikte biedingen worden ontvangen in de subsidieloze procedure zal de tender met subsidie worden opengesteld. Daarin worden aanvragen vervolgens gerangschikt op basis van het tenderbedrag. Deze tender is op hoofdlijnen vergelijkbaar met de voorgaande tenders voor de windparken in het windenergiegebied Borssele. (foto: Eneco)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!