Kabinetsplannen wind op zee 2024-2030: 7 gigawatt aan nieuwe windparken

Het kabinet wil tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op de Noordzee bouwen die, samen met de andere windparken op zee, voldoende duurzame stroom opleveren voor 40 procent van het huidige totale elektriciteitsverbruik van Nederland. Er moet hiertoe 11,5 gigawatt aan windparken gebouwd worden.

De aanleg van de windparken geeft volgens de overheid een sterke impuls aan de economie en levert naar schatting 10.000 banen op. Dat concludeert de regering op basis van de ‘Routekaart windenergie op zee 2030’, waarin het kabinet de plannen ontvouwt en aanwijst waar tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken mogen komen. De routekaart geeft belanghebbenden duidelijkheid en zorgt voor zekerheid voor ontwikkelaars van windparken. Die zekerheid droeg eerder al bij aan een forse kostendaling voor windenergie op zee, waardoor er nu een windpark zonder subsidie gebouwd kan worden. Vanaf 2021 opent het kabinet de tenders voor de nieuwe windparken.

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 5 windparken moeten zijn gerealiseerd die, samen met de bestaande windparken, een totaal vermogen hebben van circa 4,5 gigawatt. Op grond van het regeerakkoord moet daar tussen 2024 en 2030 voor nog eens 7 gigawatt aan windparken op zee bij komen. Naar schatting gaat het om 15 tot 20 miljard aan investeringen en 10.000 banen gedurende 2024-2030.

Omvang (gigawatt) Windenergiegebied Kortste afstand uit de kust Start procedure kavelbesluit Tender Ingebruikname
1,4 Hollandse Kust (west) 51 km vanaf Petten 2018 2021 2024 t/m 2025
0,7  Ten noorden van de Waddeneilanden 56 km vanaf Schiermonnikoog 2019 2022 2026
circa 4,0 IJmuiden Ver 53 km vanaf Den Helder; 80 km vanaf Ijmuiden 2020 2023 t/m 2026 2027 t/m 2030
circa 0,9  n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!