Kamervragen over veiling van windparken op zee

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee heeft Kamervragen gesteld aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de veilingen van windparken op zee. Van der Lee wil weten wat minister Wiebes vindt van de waarschuwingen van de windenergiesector voor teveel optimisme rondom subsidieloze veilingen.

Van der Lee heeft minister Wiebes de volgende vragen gestelde:

  • Deelt u de mening dat de gerealiseerde kostenreductie bij windenergie op zee niet tot overmoed moet leiden? Deelt u de zorgen van de windenergiesector over een te optimistische inschatting van de energiemarkt, waardoor windparken mogelijk niet gerealiseerd worden of bestaande windparken mogelijk stil komen te liggen? Zo nee, op basis waarvan schat u dit anders in?
  • Deelt u de mening dat om te voorkomen dat windparken niet worden gerealiseerd of stil komen te liggen het nodig is dat bepaalde overheidsgaranties worden ingevoerd? Zo nee, waarom niet?
  • Kunt u toelichten waarom de opties Contract for Difference en veilen met een gegarandeerde ondergrens van de stroomprijs niet in de wet worden opgenomen, waarbij niet is gezegd dat deze opties daadwerkelijk gebruikt hoeven te worden maar wel mogelijke opties voor de toekomst zijn zodat de wet toekomstbestendig is? Wat is uw appreciatie van deze opties?
  • Kunt u bevestigen dat het primaire doel van het beleid rondom windenergie op zee de stimulering van duurzame energie is en dat, hoewel kosteneffectiviteit belangrijk is, het niet het doel is van de overheid om te verdienen aan de uitrol van windenergie op zee?

Minister Wiebes heeft volgens de gebruikelijke beantwoordingstermijn 3 weken om Van der Lee’s vragen schriftelijk te beantwoorden. Wanneer de minister een uitstelbericht stuurt, loopt deze termijn op naar 6 weken.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!