‘Kansen voor succesvol Nederlands wind-op-zee-model in China’

China heeft duidelijke ambities als het gaat om windmolens op zee. Deze Chinese ambitie biedt kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Minister Kamp is daarom gestart met het onder de aandacht brengen van de Nederlandse expertise in Beijing en Xiamen.

China is sinds 2009 de grootste energieverbruiker ter wereld. Tegelijkertijd is de energietransitie van fossiele naar duurzame energie volop gaande. Op welke wijze Nederlandse bedrijven mee kunnen werken aan deze transitie is een belangrijk onderwerp dat aan de orde kwam tijdens het bezoek van minister Kamp aan China.

Minister Kamp: ‘China heeft de afgelopen 10 jaar een indrukwekkende groei laten zien op het gebied van duurzame energie en is ’s werelds grootste investeerder op dat gebied. China heeft duidelijke ambities als het gaat om windmolens op zee. In het laatste vijfjarenplan is het doel gesteld op 5 gigawattpiek in 2020, met het streven om dan 10 gigawattpiek in totaal aan windmolenparken op zee in aanbouw te hebben. Dat is ruim 6 keer het aantal windmolens op zee dat China nu heeft (1,5 gigawattpiek). Deze Chinese ambitie biedt kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.’

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!