Kennisgeving ontwerp-besluiten Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)

Tot en met donderdag 20 december 2018 liggen het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-besluiten ter inzage voor het net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha). Iedereen kan hierop reageren door het indienen van een zienswijze.

Netbeheerder TenneT TSO is van plan een ondergrondse hoogspanningsverbinding te realiseren vanaf de windenergiegebieden Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) op zee naar het bestaande 380-kilovolthoogspanningsstation Beverwijk. Inclusief een nieuw transformatorstation locatie Tata Steel (red. Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)). Het project wordt in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen gerealiseerd.

Het ‘Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)’ bestaan uit:

  • Een platform op zee in windenergiegebied Hollandse Kust (west Alpha) en een platform op zee in windenergiegebied Hollandse Kust (noord) voor de aansluiting van de windturbines en het transformeren van de spanning van 66 kilovolt naar 220 kilovolt;
  • 2 220-kilovoltkabelsystemen vanaf het platform van Hollandse Kust (west Alpha) naar land en 2 220-kilovoltkabelsystemen van het platform van Hollandse Kust (noord) naar land. De 4 systemen worden vanaf Hollandse Kust (noord) naar land gebundeld;
  • 4 ondergrondse 220-kilovoltkabelsystemen op land voor transport naar het transformatorstation nabij Tata Steel;
  • 1 transformatorstation nabij Tata Steel voor het transformeren van 220-kilovoltwisselstroom naar 380-kilovoltwisselstroom;
  • 4 ondergrondse 380-kilovoltkabelsystemen op land voor het transport naar het hoogspanningsstation Beverwijk om daar aan te sluiten op het landelijk hoogspanningsnet.

(foto: TenneT)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!