Minister Wiebes start opnieuw subsidieloze tenderprocedure voor windpark Noordzee

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt opnieuw een procedure open om zonder subsidie een windpark in de Noordzee te bouwen en te exploiteren. De openstelling is voor de kavels III en IV van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). Het windpark zal ongeveer 700 megawatt aan windmolens gaan herbergen, voldoende om ongeveer 1 miljoen huishoudens van windstroom te voorzien.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat informeerde de Tweede Kamer in oktober al dat de tender voor de windparken op de kavels III en IV Hollandse Kust (zuid) aan het einde van dit kalenderjaar opengaan.

Marktpartijen kunnen hun aanvraag voor de vergunning van 1 maart tot en met 14 maart 17.00 uur indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). In overleg met marktpartijen is besloten ook voor de kavels III en IV van Hollandse Kust (zuid) een procedure zonder subsidie open te stellen. Deze procedure is vergelijkbaar met die voor de kavels I en II. Anders is dat de kavels III en IV zich deels binnen de ’12-mijlszone’ bevinden, waar de Nederlandse staat eigenaar is van de zeebodem. Om het eigenaarschap van het toekomstige windpark goed te regelen, rekent het Rijksvastgoedbedrijf een opstalvergoeding, gebaseerd op een bedrag 0,98 euro per megawattuur per jaar (red. exclusief indexatie). Europese wetgeving over staatssteun bepaalt dat deze vergoeding marktconform moet zijn. Medio december wordt de opstalovereenkomst met de voorwaarden voor verkrijging van het opstalrecht gepubliceerd.

Dit is de tweede keer dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een procedure openstelt om zonder subsidie een windpark te bouwen en te exploiteren. In 2018 kreeg Nuon/Vattenvall de vergunning om een windpark op kavels I en II van Hollandse Kust (zuid) te gaan bouwen en exploiteren. Dit windpark moet in 2023 gereed zijn en wordt daarmee ’s werelds eerste windpark dat zonder subsidie gebouwd zal zijn. Tot 2030 wordt in Nederland hard gewerkt aan de aanleg van windparken die, tezamen met de reeds bestaande windparken, een totaal vermogen van ruim 11.500 megawatt hebben.

 

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!