Nederlandse offshorewindindustrie richt pijlen op Taiwan

De Taiwanese overheid zet in op offshorewindenergie, maar beschikt niet over de nodige kennis en kunde. 10 Nederlandse bedrijven en de overheid hebben hierom het convenant voor Wind op Zee Taiwan opgesteld.

Tegen 2025 wil Taiwan 5,5 gigawatt aan offshorewindprojecten installeren en daarbij zoveel mogelijk het plaatselijke bedrijfsleven betrekken. Omdat het Taiwan aan specifieke kennis en ervaring in offshorewind ontbreekt, zoekt het de samenwerking met het buitenland. Nederland is hierin een mogelijke partner op het gebied van marine engineering en installatie. Maar Taiwan staat ook open voor samenwerking in de rest van de toeleveringsketen.

Het recentelijk opgerichte convenant Wind op Zee Taiwan richt zijn pijlen op deze Taiwanese markt. Begin september werd het eerste exemplaar van het convenant uitgereikt aan coördinator Arjen Schutten van Holland Home of Wind Energy (HHWE).

Het convenant bestaat uit 10 Nederlandse offshorewindbedrijven en de Nederlandse overheid, die dankzij het programma Partners for International Business (PIB) de samenwerking aangaan. Als cluster betreden ze samen de Taiwanese markt. Door samen vanuit een afgestemde strategie te werken in plaats van losse activiteiten op te zetten, staan ze sterker in deze nieuwe markt.

Wat het convenant de komende 3 jaar op touw gaat zetten is nog niet bekend, maar men kan alvast een tipje van de sluier oplichten. Met activiteiten zoals beurzen en samenwerkingsprojecten tussen kennisinstellingen en overheden, gaat de groep de komende 3 jaar de Nederlandse offshorewindsector promoten. Ook moedigt het convenant kennisuitwisseling aan en versterkt het de overheidsrelaties over en weer. Zo kunnen de Nederlandse bedrijven zichzelf stevig in de Taiwanese markt zetten. (foto: Van Oord)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!