Nederlandse Vissersbond pleit voor doorvaart en medegebruik bestaande windparken

De Nederlandse Vissersbond heeft een zienswijze bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingediend over de doorvaart en het medegebruik van visserij in bestaande windmolenparken. In de zienswijze pleit de Nederlandse Vissersbond onder andere voor meer wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van windmolenparken op het zeeleven en de doorvaart van windmolenparken voor schepen tot 45 meter.

De Nederlandse Vissersbond uit in de zienswijze zijn bezorgdheid over de beperkte visserijmogelijkheden in de reeds bestaande, en ook de toekomstig te realiseren, windmolenparken.

De Nederlandse Vissersbond zegt in de zienswijze van mening te zijn dat het effect van de windmolenparken op zee onvoldoende is onderzocht. Een verandering van het ecosysteem, in dit geval het plaatsen van windturbines en het verdwijnen of aanpassen van de visserij, kan grote gevolgen hebben voor het leven in en rondom de zee. Initiële onderzoeken die reeds zijn uitgevoerd, tonen volgens de bond aan dat er een aanmerkelijke kans is dat de plaatsing van windparken in zee op termijn effect zal, dan wel kan, hebben op de samenstelling van diverse soorten binnen het ecosysteem.

Per 1 mei is er een pilot van start gegaan waarin schepen tot 24 meter lengte door de huidige windmolenparken mogen varen. De kotters die in deze gebieden varen zijn groter dan 24 meter, zij hebben daarom niks aan deze vorm van ‘medegebruik’. De Vissersbond geeft in de zienswijze aan dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat de mogelijkheden van doorvaart van (vissers)schepen tot een lengte van 45 meter onder de loep moet nemen. Daarnaast zou de Nederlandse Vissersbond graag zien dat alle vormen van passieve beroepsvisserij per direct worden toegestaan en niet enkel op basis van pilots.

Voor toekomstige windmolenparken is de Nederlandse Vissersbond van mening dat deze geplaatst moeten worden in gebieden die weinig worden bevist. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de Noordelijke strook van de scholbox boven de Waddeneilanden. Daarnaast zou het in verband met het beperken van verlies aan (vis)gronden beter zijn als de windmolens zo compact mogelijk in een windmolenpark geplaatst worden.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!