‘Noord-Nederland schakelpunt in wind- en waterstofeconomie’

In de Der Aa-kerk in Groningen vindt tot en met vandaag het symposium ‘Wind meets Gas, going for synergy’ plaats. Het symposium gaat over de Noordzee als toekomstige, groene-energieleverancier. Door in te zoomen op nieuwe initiatieven rond de Noordzee waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken, wordt duidelijk dat het Noorden in de toekomst een belangrijk schakelpunt gaat worden in de groene-waterstofeconomie. Het symposium is een initiatief van een groot aantal partijen en wordt georganiseerd door Energy Valley en Energy Delta Institute.

Het centrale thema is de rol van Noord-Nederland in de groene-waterstofeconomie. Deze groene waterstof zal deels geproduceerd worden uit windenergie afkomstig van de Noordzee waarbij de stroom door elektrolyse wordt omgezet in waterstof. Deze waterstof kan als grondstof en energiedrager worden ingezet in onder andere industrie en transport. Het Noordzeegebied  kan een belangrijke rol gaan spelen bij de productie, opslag en transport van deze groene waterstof. De bestaande olie- en gasplatforms en gerelateerde transportleidingen kunnen hiervoor worden ingezet.

Tijdens het symposium is er speciale aandacht voor het Europese Synergy project TSO 2020 waarbij hernieuwbare stroom uit Denemarken via de COBRA-kabel bij Eemshaven aan land komt en in het hoogspanningsnet wordt doorgevoerd.

Naast TSO 2020 zijn er nog diverse nieuwe pilotprojecten rond het thema die tijdens het symposium zullen worden gelanceerd en toegelicht. De Magnum-centrale van Nuon-Vattenvall, Torrgas te Delfzijl, de jongste offshoreplannen van NAM en EBN, mobiliteit in de provincie Groningen en gezamenlijke initiatieven van Gasunie en TenneT.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!