Noord-Nederland wil 4 tot 6 gigawatt wind op zee boven de Wadden

Het industriecluster Noord-Nederland wil in 2030 tot de meest duurzame industriegebieden van Europa behoren. De industrie Noord-Nederland zet in op de aanleg van 4-6 gigawatt wind op zee boven de Wadden.

Het sluiten van de Groningse gaskraan en de verplichtingen uit het Klimaatakkoord zijn voor de regio aanleiding om in snel tempo te verduurzamen en zo in te spelen op de internationale vraag naar groene vestigingslocaties voor bedrijven. De ambitie is om in 12 jaar tijd minimaal 49 procent CO₂ te besparen en in 2050 geheel CO₂-neutraal te zijn. Een groep van 31 bedrijven en organisaties in de provincies Groningen en Drenthe, verenigd in de Industrietafel Noord-Nederland, presenteerde deze ambitie in een visiedocument.

De industrie Noord-Nederland – gevestigd in het gebied van Eemshaven tot Emmen – zet in op de aanleg van 4-6 gigawatt wind op zee boven de Wadden, met aanlanding in de Eemshaven. Daarnaast wordt groene CO₂ uit biomassa in combinatie met waterstof ingezet als grondstof voor de chemische industrie, met een negatieve CO₂-uitstoot als resultaat. Noord-Nederland wil uitgroeien tot de nummer 1 waterstofhub van Europa. Ook zonne-energie, gebruik van industriële restwarmte en opslag van CO₂ maken deel uit van de plannen.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!