NWEA: nieuw tijdperk voor wind op zee

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) heeft verheugd gereageerd op het eerste subsidievrije windpark op zee. Voorzitter Hans Timmers: ‘Nu wij in Nederland zijn aangeland in een tijdperk van subsidievrije tenders, zijn kwaliteitscriteria doorslaggevend geweest bij de evaluatie van de biedingen. Dit is een belangrijke aanjager voor kostenefficiëntie, innovatie, het betrekken van stakeholders en de bescherming van het milieu. Daarnaast is NWEA nauw betrokken bij de (vervolg)routekaart en aangepaste wetgeving voor windenergie op zee, waarmee we belangrijke stappen kunnen zetten ter versterking van de sector. NWEA juicht deze ontwikkelingen ten zeerste toe.’

Over de toekomstige ontwikkelingen in de windsector zegt Hans Timmers: ‘Voor de ontwikkeling van wind als pijler van een duurzame samenleving is het belangrijk dat de overheid blijft inzetten op ambitieuze doelen voor het opwekken van hernieuwbare energie door wind. De huidige onderhandelingen over het nieuwe Klimaatakkoord zijn essentieel om de energietransitie nog concreter vorm te geven en om de Nederlandse windsector te ondersteunen en verder te ontwikkelen.’

TenneT chief executive officer Mel Kroon is eveneens content: ‘Ik ben blij met deze eerste subsidievrije tender. Subsidievrij betekent lagere maatschappelijke kosten. En dat moet ook, wil Nederland de verdere groei van wind op zee betaalbaar houden. Complimenten voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat deze ontwikkeling naar subsidievrije windparken zo snel is gegaan. Dit succes vormt de basis voor de continuïteit van de uitrol van wind-op-zeeprojecten na 2023. Om de internationale klimaatdoelstellingen te realiseren is het cruciaal om beleid te voeren dat de grootschalige uitrol van wind op zee in de toekomst op efficiënte wijze mogelijk blijft maken. Ook de offshorewindindustrie verdient alle lof. De innovaties die zij ontwikkeld hebben dragen bij aan de betaalbaarheid van grootschalige wind op zee. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij in Vattenfall een goede partner vinden. TenneT zal er alles aan doen om de windparken van Hollandse kust (zuid) tijdig aan te sluiten.’

 

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!