NWEA voorzichtig positief over concepthoofdlijnen Klimaatakkoord

De Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) is voorzichtig positief over de eerste contouren van het Klimaatakkoord waarin 18 tot 24 gigawatt windenergie in 2030 geprognosticeerd wordt. Voorzitter Hans Timmers: ‘Het zijn nog maar contouren, maar het is al wel duidelijk dat windenergie nodig is voor het slagen van het klimaatakkoord. Windenergie kan meer dan de helft van de kabinetsdoelstelling realiseren. Cruciaal is om dit het komende half jaar verder uit te werken.’

De vandaag gepresenteerde hoofdlijnen gaan voor de groei van wind op zee en wind op land uit van bestaande plannen. Timmers is positief: ‘Windenergie wordt de belangrijkste energiebron van Nederland. Wij gaan onnodige belemmeringen wegnemen om het mogelijk te maken meer duurzame windstroom te produceren als dat mogelijk is. Zodat wij bij wind op zee het bouwtempo kunnen verdubbelen. Op land gaan gemeenten de bewoners betrekken bij de uitwerking van hun plannen voor klimaatneutrale gemeenten.’

Het klimaatakkoord wil het succes van windenergie van meer en goedkopere windenergie doorzetten. Timmers ziet dat wel zitten: ‘Wij zetten ook in op het goedkoper maken van windenergie. Als wij met het klimaatakkoord voldoende tempo kunnen maken, vraag en aanbod laten aansluiten en belemmerende regels opruimen kan windenergie nog goedkoper worden. Windenergie kan dan de duurzame stroom leveren voor elektrische auto’s en om woonwijken en industrie van het gas af te krijgen.’ (foto: De Windcentrale)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!