Omstreden visualisatie windmolens voor de kust online gezet

AMSTERDAM – Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een omstreden visualisatie online gezet van de geplande windmolens op zee voor de kust van Noord- en Zuid-Holland.

©:  Ministerie van Infrastructuur
©: Ministerie van Infrastructuur

De visualisatie was het onderwerp van controverse. Wethouders van enkele gemeenten aan de kust mochten de beelden zien en zeiden daarna geschrokken te zijn van het uitzicht.

Ook raadsleden van de gemeenten zouden de beelden gaan zien, maar uiteindelijk werd een bijeenkomst geschrapt nadat de raadsleden geen geheimhoudingsverklaring wilden tekenen.  Een VVD-fractie deed daarna een WOB-verzoek om de beelden alsnog openbaar te krijgen.

De beelden laten het uitzicht zien op 2 gebieden met windmolens op minimaal 18,5 kilometer van de kust. Normaliter geldt er een norm van 22 kilometer voor de kust, maar door de windmolens enkele kilometers dichterbij te plaatsen worden forse kostenbesparingen gerealiseerd.

Kleine strook toevoegen

Naast de 2 grotere gebieden die al eerder aangewezen zijn, wil het kabinet nog een kleine strook toevoegen (zie afbeelding).

©: Ministerie van Infrastructuur
©: Ministerie van Infrastructuur

De gebieden zijn onderdeel van de plannen om wind op zee fors te stimuleren in Nederland. In 2023 moet er een vermogen van 4.450 megawatt staan. Om dit te realiseren worden in de aangewezen locaties naar verwachting enkele honderden windmolens gebouwd.

Voor het definitief aanwijzen van de bovenstaande gebieden geldt een formele procedure die eind april 2015 start. Een definitief besluit over het aanwijzen van de gebieden wordt  in de loop van 2016 genomen. 

Kustgemeenten hebben besloten om zelf een plan te ontwikkelen voor windmolens op zee. Volgens de lokale overheden hoeft het helemaal niet meer geld te kosten om windmolens verder buiten te kust te plaatsen.

Lees meer over de protesten van kustgemeenten in het dossier

Bekijk de beelden hier 

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!