Opknapbeurt voor 36 windmolens Egmond aan Zee

De 36 windmolens van windpark Egmond aan Zee (red. eigendom van Nuon en Shell) krijgen deze zomer een opknapbeurt. Aan 80 rotorbladen vindt groot onderhoud plaats. Onderhoudstechnici van Alpha Offshore voeren de omvangrijke onderhoudsklus uit.

De onderhoudstechnici voeren hun werkzaamheden uit op 44 meter hoogte, hangend boven de zee. De reparaties aan de rotorbladen volgen op de preventieve inspecties van afgelopen zomer. Om de turbines optimaal te laten presteren en storingen en stilstand te voorkomen, is een proactieve onderhoudsstrategie nodig.

De turbines krijgen eenmaal per jaar een onderhoudsbeurt. Daarnaast vinden verschillende andere inspecties plaats: keuring van veiligheidsmiddelen, zoals ladders en brandblussers, bladinspecties en bladreparaties. De rotorbladen hebben te lijden onder erosie door wind, regen, zoutaanslag en blikseminslag. Het groot onderhoud bestaat onder andere uit het repareren van kleine scheurtjes, bijwerken van de verflagen en herstel van het onderliggende laminaat, aan zowel voor- als achterzijde van de bladen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind september voltooid.

Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) is het eerste Nederlandse windpark dat in de Noordzee in gebruik werd genomen, te weten in 2006. Het park bestaat uit 36 windmolens met ieder een vermogen van 3 megawatt. De turbines produceren jaarlijks zo’n 370 miljoen kilowattuur elektriciteit. Het windpark ligt 10 tot 18 kilometer uit de kust bij Egmond aan Zee.

 

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!