Overeenkomst Vattenfall en TenneT netaansluiting windpark Hollandse Kust Zuid

Netbeheerder TenneT en windparkontwikkelaar Vattenfall hebben overeenkomsten gesloten voor de offshore-aansluiting op het elektriciteitsnetwerk voor het windpark Hollandse Kust Zuid I en II.

De afspraken gaan over de realisatie van de aansluiting en het elektriciteitstransport tussen het 700-megawattwindpark van Vattenfall en het Hollandse Kust Zuid Alpha offshoreplatform van TenneT. In maart 2018 won Vattenfall de eerste subsidievrije openbare aanbesteding die door de Nederlandse overheid was uitgeschreven.

Marco Kuijpers, senior manager Offshore Nederland bij TenneT: ‘Het net op zee gaat nu écht vorm krijgen met eerst 1.400 megawatt in windgebied Borssele, daarna Hollandse Kust Zuid en uiteindelijk Hollandse Kust Noord in 2023. En intussen bereiden wij ons, in goed overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, al voor op de volgende projecten op de Noordzee.’

Net op zee Hollandse Kust Zuid bestaat uit 2 transformatorplatformen op zee met elk een capaciteit van 700 megawatt, twee 220-kilovolt-wisselstroomkabels per platform, een nieuw te bouwen transformatorstation op land en uitbreiding van het bestaande hoogspanningsstation ‘Maasvlakte’ op land waar de windenergie van zee wordt aangesloten op de Randstad 380-kilovolt-Zuidring van TenneT. Via het landelijk hoogspanningsnet gaat de windenergie dan naar de stroomgebruikers in het land.

TenneT is door de Nederlandse overheid officieel aangewezen als netbeheerder op zee. TenneT realiseert netverbindingen op zee met een capaciteit van in totaal minstens 3.500 megawatt, volgens een gestandaardiseerd concept van 700 megawatt per netverbinding. De 2 verbindingen van het net op zee Hollandse Kust Zuid met een gezamenlijke capaciteit van 1.400 megawatt, zullen een jaar na elkaar in bedrijf gaan, in 2021 en 2022, conform de afspraken in het Energieakkoord.

foto: © T. w. Van Urk | Dreamstime.com

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!